Park U Tří pávů

Park U Tří pávů

Park U Tří pávů se nalézá v bloku původně gotických městských paláců. Na místě nynějšího parku stával kdysi palácový dům, zvaný Štraskytlovský, jinak také U Kurvy máteře nebo U pštrosů. Během třicetileté války byla tato budova zbourána, o 15 let později pak byla kolem vzniklé zahrady postavena barokní branka a zdi. O dalších sedm let později se tento pozemek stal zahradou Knížecího domu. Od 17. st. až do poloviny 19. st. docházelo ke katastrálním změnám a přikupování částí tehdejší zahrady majiteli okolních domů. Podle plánů z konce 19. stol. byly na místě dnešního parku ovocné zahrady. Roku 1914 byla přestavěna a zesílena ohradní zeď podél Libušiny ulice.

Park U Tří pávů byl znovu po mnoha letech zpřístupněn veřejnosti až v dubnu 2011. Díky grantové podpoře TPCA – Partnerství pro Kolínsko byla v tomto roce také zahájena celková rekonstrukce parku. V rámci Májové slavnosti 2012 pak bylo veřejnosti předáno prostřednictvím zástupců zmíněné společnosti nově vybudované dřevěné jeviště s hledištěm s kapacitou přibližně 60 míst k sezení. To slouží k pořádání společenských a kulturních akcí, jako jsou divadelní a hudební představení, pohádková představení pro děti či promítání filmů. Dále pak vzniklo zcela nové dětské hřiště s houpačkami, prolézačkami i pískovištěm. Své první návštěvníky také přivítala nově zrekonstruovaná kavárna, nacházející se u vstupu z Palackého náměstí.

Kutnohorsko.cz se však nezaměřuje jen na technický stav parku, ale taktéž na jeho programovou náplň. Například v roce 2014 se v období od května do září konalo v parku U Tří pávů přibližně 40 produkcí. Proběhlo zde několik koncertů různých žánrů, několik divadelních představení převážně pro děti, ale také bleší trhy, promítání letního kina či prezentace žáků umělecké školy z Turnova, jejichž exponáty byly v parku vystaveny po celou sezonu a sklidily nemalé ohlasy. A ikdyž se v parku zrovna nic nedělo, přicházely do něj denně desítky lidí – posedět v místní kavárně, schovat se do klidu a stínu zdejších stromů nebo pohrát si na dětské hřiště. Bohatý program byl připraven díky podpoře Města Kutné Hory.

Rok 2014 také přinesl další fázi obnovy parku. Největší změnu loni zaznamenala třetí, dosud trochu opomíjená část parku. Koncem roku 2013 získalo Kutnohorsko.cz grantovou podporu od Dobročinného fondu Philip Morris, který je administrován Nadačním fondem Slunce pro všechny. Tento příspěvek umožnil  mimo jiné ošetření stromů, srovnání terénu, výsadbu nové zeleně a také výrobu a instalaci informačních panelů, které seznámují návštěvníky s historií a zajímavostmi našeho města. Nově byla také zpřístupněna brána, vedoucí od Sankturinovského domu ve Vladislavově ulici – ta umožní snadnější přístup jak rodinám s dětskými kočárky, tak návštěvníkům se zdravotním omezením.

Velký dík za podporu při obnově, údržbě a také tvorbě programové náplně patří Městu Kutná Hora, které je vlastníkem parku a které svěřilo provoz a správu tohoto výjimečného místa právě Kutnohorsku.cz, o.p.s. Městu Kutná Hora děkujeme za důvěru, výše uvedeným společnostem za podporu a Vám, návštěvníkům přejeme příjemný pobyt!

předchozí měsíc
další měsíc