KONTAKT: Park U Tří pávů /+420 723 561 530 / info@oskutnohorsko.cz

Kavárna U Tří pávů (vč. rezervací na akce) / +420 601 325 577

 

Kutnohorsko.cz, o.p.s.
V Zátiší 437
284 03 Kutná Hora - Sedlec
IČ: 26564921

Datová schránka: akrwkrn

Kancelář a korespondenční adresa:
Kutnohorsko.cz, o.p.s.
Havlíčkovo náměstí 572/9
284 01 Kutná Hora

Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1461

Zpět do sekce Kontakt
předchozí měsíc
další měsíc