Kontakt

KONTAKT: Park U Tří pávů /+420 723 561 530 / info@oskutnohorsko.cz

Kavárna U Tří pávů / +420 774 972 797

 

Kutnohorsko.cz, o.p.s.
V Zátiší 437
284 03 Kutná Hora - Sedlec
IČ: 26564921

Kancelář a korespondenční adresa:
Kutnohorsko.cz, o.p.s.
Barborská 11
284 01 Kutná Hora

Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1461


UPOZORNĚNÍ: Osoby, které se zúčastní produkcí pořádaných v parku U Tří pávů, udělují pořadateli souhlas k pořizování jejich podobizny a k pořizování zvukového či obrazového záznamu a dále souhlas obdržená data z této akce využít v souladu s § 85 a § 89 Občanského zákoníku a šířit je obvyklým a přiměřeným způsobem.

předchozí měsíc
další měsíc